a

Sosyal Medya

Facebook

LinkedIn

8:00 - 19:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt - Cmt

0 541 684 91 42

Danışma ve Sorunlarınız için

Facebook

Linkedin

Search
Menu

Avukat Emre Altan Hukuk Bürosu Çalışma Alanları

AVUKAT EMRE ALTAN ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ;

Aile Hukuku: Anlaşmalı boşanma ,Çekişmeli boşanma, Nafaka davaları, Mal rejimleri ile davalar, Mal paylaşımı ile Davalar, Velayet Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Çocuk için iştirak nafakası davaları, Babalık Davaları, Tanıma ve Tenfiz, Vesayet Davaları, Vasiyetname, Evlat edinme, Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar, Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davaları.

Sözleşmeler Hukuku :Acentelik sözleşmeleri, Alım – satım sözleşmeleri, Bayilik sözleşmeleri, Danışmanlık sözleşmeleri, Distribütörlük sözleşmeleri, Eser sözleşmeleri, Filo Kiralama sözleşmeleri, Finansal Kiralama ve Faktöring sözleşmeleri, Genel Hüküm ve Şartnameler, Gizlilik sözleşmeleri, Hisse Devri sözleşmeleri, Hizmet sözleşmeleri, İş sözleşmeleri, Kefalet sözleşmeleri, Kira sözleşmeleri, Komisyon sözleşmeleri, Konsinye sözleşmeleri ,Kredi sözleşmeleri, Marka ve lisans sözleşmeleri, Nakliye ve taşımacılık sözleşmeleri, Sponsorluk sözleşmeleri, Sulh sözleşmeleri, Tedarik sözleşmeleri, Tek satıcılık sözleşmeleri, Telif Hakkı sözleşmeleri, Üye işyeri sözleşmeleri.

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI: İnternet ve bilişim Yoluyla işlenen suçlar, Elektronik Belgelerin Hazırlanması, Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim, Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi, Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması, Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi.

CEZA DAVALARI: Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Sulh Ceza Davaları, Ceza Davaları, Kovuşturma İşlemleri, Soruşturma, Suç duyurusunda bulunma, Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi, ceza kararlarının temyiz edilmesi, Çocuk Ceza Davaları, Güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme gibi suçlardan kaynaklı davaları, Resmi evrakta sahtecilik suçundan kaynaklı davalar, Çek kanunundan kaynaklanan davalar, İcra ve iflas kanunundan kaynaklanan davalar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ ndan kaynaklanan suçlar ve davalar, Beyaz yaka suçlarından kaynaklanan davalar, İş kazalarından kaynaklanan suçlara ilişkin davalar,Bilişim suçlarından kaynaklanan davalar, Adam Öldürme, Yaralama,

İDARİ DAVALAR:Tam yargı davaları,İ dari İşlemin İptaline İlişkin Davalar,Memur davaları, Disiplin Cezaları, Atamalar, Tazminat Davaları, En iyi Tam Yargı Davaları, Uzman Öğretmenlik red kararına ilişkin davalar, Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluklarına ilişkin davalar, Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü.

MARKA PATENT HUKUKU:Marka ve Lisans Başvurusu, Telif, Türk Patent Enstitüsü (TPE), Lisans İhlali, İhlal durumunda arama el koyma ve baskın, Zararların tazmini, Sözleşme hazırlanması, Ceza davalarının takibi, Patent & Tasarım Hakları, Türkiye’de ve yurtdışında patent başvurusunda bulunma, Yazılım veya diğer teknoloji ürünlerinde mülkiyet hakları, Yazılım lisans ve dağıtım sözleşmeleri, E-ticaret hukuku, Websiteleri için genel kullanım ve satım şartları oluşturma konularında hukuki destek.

İCRA –İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR:İflas ve konkordato davaları, İcra Takip Davaları, İhtiyati haciz, Çek, senet ve ilamsız icra takipleri, İflasın ertelenmesi, Nafaka alacaklarının takibi, Çocuk teslimi icra takipleri, Toplu icra takibi, şirketler adına takipler, İcra takibine itiraz, İtirazın İptali – Kaldırılması davaları., Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.

AİLE HUKUKU DAVALARI:Anlaşmalı boşanma, Çekişmeli boşanma, Nafaka davaları, Mal rejimleri ile davalar, Mal paylaşımı ile Davalar, Velayet Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Çocuk için iştirak nafakası davaları, Babalık Davaları, Tanıma ve Tenfiz, Vesayet Davaları, Vasiyetname, Evlat edinme, Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar, Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar.

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR:Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz, Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar.

MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR:Vasi Atanması, Gaiplik, Yaş Düzeltme, Cinsiyet değişikliği davası, Kayyım Atama, İsim düzeltme davaları, Maddi ve manevi tazminat davaları.

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR:Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmeleri, Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili, Hizmet Tespiti Davaları, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar,İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü.

KAMULAŞTIRMA DAVALARI: Uzlaşma aşamalarında danışmanlık, Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi, Kamulaştırmaya karşı iptal davaları.

SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR: Hekimin Sorumluluğu, Yanlış Müdaheleden kaynaklanan, Hasta Hakları, Hekim Hakları,

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR: Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan, Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı, Tüketici Kredisinden Kaynaklanan, Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan. Sözleşmenin Uyarlanması, Kredi Kartından Kaynaklanan, Ayıplı Hizmet, Ayıplı Mal.

ÖĞRENCİ DAVALARI:Cevap kağıdına itiraz, Uzaklaştırmaya ilişkin davalar, Disiplin cezaları, Burslarla ilgili davalar.

GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR:Kiralananın Tahliyesi, Kira Alacakların Yasal Takibi, Tapu iptal ve Tescil davaları, Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar, Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar.

TİCARET HUKUKUNA İLİKŞİN DAVALAR:Şirketler hukuku, Sigorta Hukuku, Kambiyo Davaları, Haksız Rekabet Davaları, Fikri ve Sınai Haklar Davaları, Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları, Leasing Davaları, Faktoring Davaları, Tahkim Davaları, Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar.

MİRASA İLİŞKİN DAVALAR:Tenkis Davaları, Vasiyetname düzenlemek, Veraset Davası, Miras sözleşmesinden doğan davalar, Mirasın reddine dair davalar.

ASKERİ DAVALAR:Askeri ceza davaları, Askeri idari davalar, Asker davaları.